Een vertrouwensbasis en goed contact met de huisarts en de praktijkmedewerkers vinden wij heel belangrijk voor de kwaliteit van uw zorg. Ziek zijn op zichzelf is al vervelend genoeg. Bent u niet tevreden over de geboden zorg of heeft u een klacht, bespreek dit dan met uw huisarts. Ook als de klacht over een praktijkmedewerker of een waarnemer gaat.

U kunt uw klacht ook digitaal bij ons indienen.  U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen. 

 

Na ontvangst van het klachtenformulier sturen wij u hiervan binnen 72 uur een ontvangstbevestiging. 

Vervolgens wordt uw klacht intern in behandeling genomen, waarna u binnen 3 weken op de hoogte wordt gesteld en/of uitgenodigd wordt voor een gesprek. 

 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht dan kunt u terecht bij het SKGE, waarbij wij zijn aangesloten.

   
HZG Breda Thuisdok